Demande d’offre

Quelles sont tes attentes vis à vis du projet ?

Aby stworzyć idealną etykietę, która sprzeda Państwa produkt i odpowiedniozaistnieje w świadomości klientów docelowych nasi projektanci muszą wiedzieć, czego Państwo oczekujecie. Prosimy o jaknajdokładniejsze wypełnienie ankiety, co pozwoli nam na zaprojektowanie opakowania/ etykiety.

Envoie    »